Menu Zavřeno

Poštovní adresa:

Temex spol.s.r.o.    

Erbenova 293/19,

703 00 Ostrava – Vítkovice

Zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudku v Ostrava oddíl C vložka 2258

IČO: 42767873

DIČ: CZ42767873

Bankovní spojení: KB pobočka Ostrava – Hrabůvka

Č.ú.: 1016345761/0100